ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Дата набрання чинності: 29.04.2024 р.
1. Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності (далі також – Політика) встановлює порядок обробки персональних даних Товариством з обмеженою відповідальністю "Трііум", код ЄДРПОУ 45313408, місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Грінченка Миколи, 4-В (далі також – Компанія, ТОВ "Трііум").

1.2. ТОВ "Трііум" забезпечує функціонування веб-сайтів та мобільних застосунків, в тому числі finance.ua, minfin.com.ua та мобільного застосунку Multi, з метою продовження здійснення задекларованих видів діяльності, розширення видів діяльності, збільшення кількості клієнтів та партнерів, збільшення кількості користувачів веб-сайтів та мобільних застосунків, розширення переліку послуг та сервісів, які можуть надаватися за допомогою веб-сайтів та мобільних застосунків, підтримання належного рівня та розвиток послуг та сервісів, які надаються на веб-сайтах та в мобільних застосунках, їхню якість і безпеку, продовжувати формувати позитивний імідж та добре впізнаваний бренд компанії «Трііум», а також здійснювати інші дії, які сприятимуть розвитку компанії «Трііум» та послуг, що надаються на веб-сайтах та в мобільних застосунках.

1.3. Компанія з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які користуються веб-сайтами та мобільними застосунками Компанії та її афілійованих осіб, а також тих, хто користується наданими сервісами та послугами. У зв'язку з чим Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних , тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Компанії для кожного користувача.

Задля цього нами впроваджені правила та процедури, які зафіксовані в цій Політиці конфіденційності, де ви знайдете відповіді на запитання про те, з якою метою, на якій підставі та які ваші персональні дані може обробляти Компанія, в який спосіб та протягом якого часу ваші персональні дані можуть оброблятися, яким чином забезпечується захист ваших персональних даних, кому можуть бути передані ваші персональні дані, про ваші права, як суб'єкта персональних даних та інші питання, які стосуються обробки персональних даних.

2. Терміни, що використовуються в цій Політиці конфіденційності (терміни наведено в тому числі для зручності сприйняття умов цієї Політики).

2.1. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

2.2. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована на підставі таких відомостей чи сукупності відомостей.

2.3 .Володілець персональних даних – Товариство з обмеженою відповідальністю «Трііум», яке визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки.

2.4. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, які забезпечують їх доступність у мережі Інтернет, в тому числі за мережевою адресою: finance.ua, minfin.com.ua та мобільний застосунок Multi.

2.5. Користувач - будь-який відвідувач Веб-сайту, який отримує доступ до Веб-сайту з будь-якого пристрою.

2.6. Згода на обробку персональних даних – добровільне волевиявлення субʼєкта персональних даних щодо надання дозволу на обробку його персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у електронній формі, яке надається ТОВ «Трііум», афілійованим з ТОВ «Трііум» особам, третім особам, які мають договірні взаємовідносини з ТОВ «Трііум» та/або з афілійованими з ТОВ «Трііум» особами, як то фінансові установи, банки, страхові компанії, страхові агенти та кредитні посередники, оператори мобільного звʼязку, бюро кредитних історій та інші (надалі Володілець, Афілійовані особи, Треті особи).

За умови, що персональні дані особи надаються іншою особою, яка діє в інтересах такої особи (субʼєкта персональних даних), вона гарантує, що отримала згоду на передачу таких персональних даних. У такому разі претензії субʼєкта персональних даних щодо передачі його персональних даних Компанії можуть бути предʼявлені виключно особі, яка ці дані передала.

2.7. Законний інтерес – підстава для обробки персональних даних, яка ґрунтується на законодавчо встановленому дозволі володільцю персональних даних здійснювати збирання та обробку персональних даних в цілях захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб'єкта персональних даних у зв'язку з обробкою його даних переважають такі інтереси. Законні інтереси Компанії вказані в пункті 1.2. цієї Політики конфіденційності. При визначенні законних інтересів Компанії нами враховано необхідність дотримання балансу між правами і свободами субʼєктів персональних даних та законними інтересами Компанії.

2.8. Обробка (опрацювання) персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем або без використання таких систем.

2.9. Обробка персональних даних з використанням автоматизованих систем – операції, що здійснюються повністю або частково за допомогою автоматизованих засобів: зберігання даних, виконання логічних та (або) арифметичних операцій із цими даними, їхню зміну, знищення, вибірку або поширення.

2.10. Треті особи (одержувачі персональних даних) - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

3. Які ваші персональні дані та з якою метою ми можемо обробляти?

3.1. При використанні користувачем інтернет ресурсів Компанії здійснюється обробка даних користувача, а саме:
- файли cookie;
- ір-адреси;
- параметри і налаштування інтернет-браузерів (User-agent).

3.2. При відвідуванні інтернет ресурсів Компанії фіксуються всі входи до системи. У будь-якому випадку, коли запитується не обов'язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації. Компанія не збирає персональні дані, що розкривають расову чи етнічну приналежність, політичні переконання, релігійні чи філософські вірування, чи членство в професійних спілках, генетичні дані, біометричні дані з метою єдиної ідентифікації фізичної особи (окрім випадків, коли це є необхідним для надання відповідних послуг та на підставі згоди Користувача), дані стосовно стану здоров'я (окрім випадків, коли це є необхідним для надання відповідних послуг та на підставі згоди Користувача) чи дані про статеве життя фізичної особи чи її сексуальної орієнтації.

3.2.1. Політика поширюється на всі персональні дані, що надаються вами при заповненні полів заявок, запитів і т.д. під час отримання послуг партнерів, замовників та ін. Компанії, в процесі переходу, передачі даних, заявок, запитів на сайти партнерів компанії, які фактично надають послуги, що ви запитуєте. У тому числі, але не виключно, у процесі передачі ваших персональних даних під засобом електронної пошти, смс повідомлень, повідомлень у всіх інтернет месенджерах, соціальних мережах, чат-ботах і т.і.

3.3. Перелік персональних даних, які можуть оброблятися Компанією, залежить від типу взаємодії Користувача з веб-сайтами, а також від послуг, які Користувач бажає замовити, замовляє та/або отримує з використанням сервісів веб-сайту. Компанія не вимагає надання додаткових персональних даних окрім тих, що є необхідними для надання послуг та/або надання яких є необхідним відповідно до вимог чинного законодавства України для отримання певного виду послуг. Перелік персональних даних фізичних осіб, які можуть оброблятися Компанією:
- прізвище, ім'я, по батькові українською та в латинській транслітерації (за потреби);
- дата народження;
- стать;
- громадянство;
- фотографія та/або відео-запис особи (за потреби, при оформленні певних видів послуг, надання яких вимагає ідентифікації та верифікації особи);
- відцифрований образ обличчя особи (користувача) (за потреби, при оформленні певних видів послуг, надання яких вимагає ідентифікації та верифікації особи);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- паспортні дані/дані картки ID або іншого документу, що посвідчує право перебування на території України, в тому числі посвідка на проживання;
- посвідчення водія та дані з нього;
- технічний паспорт на транспортний засіб та вся необхідна інформація про нього та/або рухоме майно;
- дані паспорту громадянина України для виїзду за кордон;
- пенсійне посвідчення та дані з нього;
- адреса реєстрації та перебування
- відомості про освіту;
- відомості про сімейний стан;
- відомості про працевлаштування (найменування та вид роботодавця, тип зайнятості, контрактна інформація роботодавця), рід занять та трудовий/страховий/соціальний стаж та/або статус фізичної особи;
- відомості про підприємницьку діяльність фізичної особи (фінансова інформація, вид діяльності та ін.);
- відомості про майновий стан та дохід фізичної особи;
- відомості про нерухоме та рухоме майно фізичної особи;
- банківські реквізити наявних відкритих рахунків у банках у форматі IBAN та інших необхідних форматах, включаючи карткові, кредитні та депозитні рахунки;
- електронна адреса;
- номер телефону;
- NBU questionnaire (політично значуща особа, громадянин США, податковий резидент США, країна податкового резиденства, окрім України, частка в іноземній юридичній особі, наявність зв'язків з країною агресором – російською федерацією/республікою білорусь та іншими країнами, на які накладені міжнародні санкції урядом США, Європейським парламентом, ООН, РНБОУ та ін.).

Перелік персональних даних, наведених вище, не є вичерпним і Компанія може обробляти інші види персональних даних Користувачів відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Політики на підставах, що визначені законодавством та цією Політикою.

Перелік персональних даних, які збирає Компанія, є мінімально необхідним.

3.4. Компанія здійснює обробку та зберігання персональних даних для наступних цілей:
- оцінки та покращення якості послуг, роботи Компанії та її партнерів, розробки нових послуг, просування послуг;
- статистичних та маркетингових досліджень, у тому числі, що стосуються роботи Компанії та її партнерів; - для проведення маркетингових заходів, направлення рекламних повідомлень та пропозицій в участі у спеціальних акціях та заходах, які проводитимуться як Компанією, так і її партнерами;
- надання послуг партнерами Компанії , у тому числі послуг, що надаються Компанії третіми особами та компанією третім особам на Веб сайтах.
- здійснення Компанією та третіми особами прав та обов'язків, встановлених законодавством України.

3.5. Ця Політика не поширюється на інформацію, зібрану на інформаційних ресурсах, що належать третім особам, або передану вами комусь самостійно. Інформаційні ресурси третіх осіб можуть мати свою власну політику захисту персональних даних. Компанія не несе відповідальності за отримання небажаних коротких текстових або інших повідомлень, надісланих третіми особами або їхніми партнерами, послугами яких ви коли-небудь користувалися та/або мали намір (бажання) скористатися шляхом реєстрації через рекламне повідомлення компанії.

3.6. Під час вашої взаємодії із веб-сайтом в статусі користувача ми можемо збирати та обробляти таку інформацію: IP-адреса пристрою користувача, з якого здійснюється доступ до Веб-сайту, дата і час відвідування Веб-сайту користувачем, технічні характеристики веб-браузера та операційної системи пристрою користувача, з якого здійснюється доступ до Веб-сайту, Веб-сайт, з якого користувач був перенаправлений на Веб-сайт, інша подібна інформація.

Вказана в цьому пункті інформація може збиратися та оброблятися для аналітики, оптимізації та вдосконалення роботи Веб-сайту, для створення безпечних умов користування Веб-сайтом, для історичних та статистичних цілей (в тому числі для формування реєстрів користувачів Веб-сайту та їхніх даних, вказаних в цьому пункті).

3.7. Коли ви контактуєте з Компанією за допомогою форм зворотного звʼязку чи онлайн-чатів на Веб-сайті, ми можемо збирати та обробляти таку персональну інформацію: імʼя, прізвище та (за наявності) по батькові, адреса електронної пошти, країна перебування, номер телефону, контактні дані месенджеру, будь-які інші дані, які користувач надає в електронному листі через форму зворотного звʼязку чи онлайн-чат.

Вказана тут інформація може збиратися та оброблятися з метою встановлення контакту та надання запитуваної інформації, для спілкування та взаємодії Компанії та користувача, для аналітики, оптимізації та вдосконалення роботи Веб-сайту, для створення безпечних умов користування Веб-сайтом, для історичних та статистичних цілей (в тому числі для формування реєстрів користувачів та їхніх даних, вказаних в цьому пункті), для маркетингу та реклами послуг, пропозицій Компанії, в тому числі нових пропозицій та послуг (повідомлення та пропозиції послуг та продуктів Компанії, інших видів маркетингової та рекламної діяльності Компанії).

3.8. Платіжна інформація: під час взаємодії з Веб сайтом для отримання послуг Компанії та її партнерів/афілійованих осіб ми можемо збирати та обробляти платіжну інформацію, яка може включати номер банківської картки, банківський рахунок, найменування та реквізити банка-емітента, прізвище, імʼя та (за наявності) по-батькові власника банківського рахунку (банківської картки), та іншу платіжну інформацію.

Вказана тут інформація необхідна для здійснення платежів на користь субʼєкта персональних даних (отримання ним грошових коштів) та платежів субʼєкта персональних даних (сплата ним грошових коштів) при отриманні відповідних послуг та/або використанні сервісів, доступних на веб-сайтах та мобільних застосунках, а також для аналітики, оптимізації та вдосконалення роботи Веб-сайту, для створення безпечних умов користування Веб-сайтом.

3.9. Компанія може використовувати ваші персональні дані для надання послуг та сервісів, інформування про нові послуги, продукти та сервіси, які пропонуються Компанією або компаніями, які входять до групи компаній Treeum, а також нашими партнерами. Ви маєте право в будь-який час відмовитися від отримання таких повідомлень.

3.10. Ми можемо використовувати зібрані персональні дані, щоб надавати й покращувати наші послуги, відповідати на ваші запити та спілкуватися з вами щодо наших продуктів, послуг і рекламних пропозицій.

3.11. Компанія може обробляти ваші персональні дані для історичних та статистичних цілей.

3.12. Ваші персональні дані можуть бути зібрані Компанією наступним чином:
- шляхом добровільного надання персональних даних користувачем, та іншими особами при заповненні відповідних контактних та інших форм на Веб-сайті та/або при укладенні договорів про надання послуг;
- шляхом збирання даних при відвідуванні сайту (IP-адреса пристрою користувача, з якого здійснюється доступ до Веб-сайту, дата і час відвідування Веб-сайту користувачем, технічні характеристики веб-браузера та операційної системи пристрою користувача, з якого здійснюється доступ до Веб-сайту, Веб-сайт, з якого користувач був перенаправлений на Веб-сайт, інша подібна інформація);

3.13. Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для роботи Веб-сайту та для надання послуг, які користувачі бажають отримати. Без надання персональних даних ми не гарантуємо, що ви зможете повноцінно користуватися Веб-сайтом. Без надання персональних даних, які є необхідними для надання послуг, ми не зможемо надавати такі послуги.

3.1.4. Компанія може збирати та в інший спосіб обробляти ваші персональні дані як з використанням так і без використання автоматизованих систем.

4. На якій підставі та з якою метою ми можемо обробляти ваші персональні дані?

4.1. Компанія здійснює обробку персональних даних відповідно до національного законодавства України та міжнародного законодавства, зокрема, у відповідності до Конвенції про захист осіб у звʼязку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28.01.1981 р., Загального регламенту про захист даних (General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679), Закону України «Про захист персональних даних» та інших актів законодавства.

4.2. Підставами для обробки ваших персональних даних можуть бути законні підстави, передбачені національним законодавством України та GDPR, зокрема:
- згода на обробку персональних даних;
- необхідність виконання договору з вами або для вжиття дій на ваш запит до укладення договору;
- захист життєво важливих інтересів;
- необхідність виконання нами обов'язку, який передбачений законом;
- наші законні інтереси або законні інтереси третьої сторони.

5. Протягом якого часу ваші персональні дані можуть оброблятися?

5.1. Ми можемо зберігати та обробляти ваші персональні дані протягом часу, який є необхідним для досягнення мети, з якою персональні дані збиралися та обробляються. Ми намагаємося не обробляти персональні дані довше, ніж це необхідно для досягнення мети, з якої ці дані збиралися та обробляються.

5.2. Інколи Компанія може зберігати ваші персональні дані довше, ніж це необхідно для досягнення мети їх обробки, зокрема, якщо це необхідно для дотримання наших юридичних зобовʼязань, для захисту ваших прав та законних інтересів, для статистичних та історичних цілей, для взаємодії з державними органами та ін.

6. Яким чином ми забезпечуємо захист ваших персональних даних?

6.1. Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, несанкціонованого розголошення або інших форм неправомірного використання. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Компанії.

6.2. Компанія забезпечує застосування необхідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

7. Кому можуть бути передані ваші персональні дані?

7.1. Ми можемо розкривати ваші персональні дані нашим співробітникам, компаніям, які входять до групи компаній Тreeum, в тому числі, але не обмежуючись ТОВ «МУЛЬТІ – ІНШУРАНС» та ТОВ «ФАЙНЕНС.ЮА», компаніям партнерам, третім особам, включаючи банки, страхові компанії, фінансові установи, постачальників послуг, державні органи (в т.ч. контролюючі, правоохоронні та судові) та інших третіх осіб, якщо це необхідно для виконання бізнес-процесів Компанії, надання послуг, виконання юридичних зобовʼязань Компанії та з інших підстав, встановлених національним законодавством та GDPR.

7.2. Наші співробітники та партнери дотримуються вимог конфіденційності та відповідального поводження з персональними даними, до яких вони отримують доступ. При цьому доступ до персональних даних надається виключно у разі необхідності виконання завдань чи функцій, пов'язаних із персональними даними та відповідно до мети, з якою персональні дані можуть оброблятися. Наприклад, ваші персональні дані можуть бути розкриті нашим працівникам, які є відповідальними за обробку персональних даних та їх збереження, які відповідають за рекламу та маркетинг, працівникам, які відповідають за комунікацію з користувачами Веб-сайту і т.д.

7.3. Компанія може передавати персональні дані компаніям, які входять до групи компаній Treeum та компаніям партнерам, коли така передача даних є необхідною для виконання бізнес-процесів Компанії, надання послуг та узгоджується з метою обробки персональних даних. Компанії, які отримують персональні дані, неухильно дотримуються умов та зобовʼязань щодо обробки персональних даних, в тому числі умови щодо охорони персональних даних та умов щодо мети обробки таких персональних даних.

7.4. Ми можемо залучати зовнішніх консультантів (аудиторів, економістів, бухгалтерів, юристів, бізнес-аналітиків і т.д.), а також підрядників (розробка та впровадження програмного забезпечення, систем управління, веб-сайту, технічне обслуговування таких систем та надання рекламних послуг, послуг з лідогенерації, послуг перекладу та написання текстів і т.п.), якщо це необхідно. Такі консультанти та підрядники можуть отримувати доступ виключно до тих персональних даних, які необхідні для надання ними послуг Компанії за умови, що це узгоджується з метою обробки персональних даних, та за умови, що вони зобов'язуються дотримуватися вимог щодо захисту персональних даних.

Ми можемо розкривати ваші персональні дані нашим співробітникам, компаніям, які входять до групи компаній Тreeum, в тому числі, але не обмежуючись ТОВ «МУЛЬТІ – ІНШУРАНС» та ТОВ «ФАЙНЕНС.ЮА», компаніям партнерам, третім особам, включаючи банки, страхові компанії, фінансові установи, постачальників послуг, державні органи (в т.ч. контролюючі, правоохоронні та судові) та інших третіх осіб, якщо це необхідно для виконання бізнес-процесів Компанії, надання послуг, виконання юридичних зобовʼязань Компанії та з інших підстав, встановлених національним законодавством та GDPR.

Наші співробітники та партнери дотримуються вимог конфіденційності та відповідального поводження з персональними даними, до яких вони отримують доступ. При цьому доступ до персональних даних надається виключно у разі необхідності виконання завдань чи функцій, пов'язаних із персональними даними та відповідно до мети, з якою персональні дані можуть оброблятися. Наприклад, ваші персональні дані можуть бути розкриті нашим працівникам, які є відповідальними за обробку персональних даних та їх збереження, які відповідають за рекламу та маркетинг, працівникам, які відповідають за комунікацію з користувачами Веб-сайту і т.д.

Компанія може передавати персональні дані компаніям, які входять до групи компаній Treeum та компаніям партнерам, коли така передача даних є необхідною для виконання бізнес-процесів Компанії, надання послуг та узгоджується з метою обробки персональних даних. Компанії, які отримують персональні дані, неухильно дотримуються умов та зобовʼязань щодо обробки персональних даних, в тому числі умови щодо охорони персональних даних та умов щодо мети обробки таких персональних даних.

Ми можемо залучати зовнішніх консультантів (аудиторів, економістів, бухгалтерів, юристів, бізнес-аналітиків і т.д.), а також підрядників (розробка та впровадження програмного забезпечення, систем управління, веб-сайту, технічне обслуговування таких систем та надання рекламних послуг, послуг з лідогенерації, послуг перекладу та написання текстів і т.п.), якщо це необхідно. Такі консультанти та підрядники можуть отримувати доступ виключно до тих персональних даних, які необхідні для надання ними послуг Компанії за умови, що це узгоджується з метою обробки персональних даних, та за умови, що вони зобов'язуються дотримуватися вимог щодо захисту персональних даних.

Персональні дані також можуть оброблятися всіма компаніями, які надають свою послуги через Веб-сайт Компанії, в тому числі банки, фінансові установи та страхові компанії, які співпрацюють з Компанією та/або з афілійованими з ТОВ «Трііум» особами, третіми особам, які мають договірні взаємовідносини з ТОВ «Трііум» та/або з афілійованими з ТОВ «Трііум» особами, як то фінансові установи, банки, страхові компанії, страхові агенти та кредитні посередники, оператори мобільного звʼязку, бюро кредитних історій та інші.

7.5. Ми можемо передавати персональні дані державним органам (в т.ч. контролюючим, правоохоронним та судовим), якщо цього вимагає закон або для виконання юридичних зобов'язань.

7.6. Ви маєте право отримати інформацію про те, які ваші персональні дані, на якій підставі та кому були передані. Для цього вам потрібно надіслати запит на електронну адресу [email protected]. У разі необхідності ми можемо попросити від вас підтвердження вашої особи для того, щоб уникнути можливих спроб незаконного доступу до персональних даних (зокрема, можемо попросити надіслати копію (електронну копію) ідентифікаційного документу)

8. Ваші права як субʼєкта персональних даних.

8.1. Як субʼєкт персональних даних ви маєте гарантовані законодавством права:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця персональних даних;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для вас правові наслідки;
14) «бути забутим», що гарантує видалення всіх персональних даних з наших баз даних на вашу вимогу.

8.2. Для реалізації ваших прав, а також у разі наявності питань, пов'язаних із вашими персональними даними, ви можете звернутися до нас шляхом надсилання листа на електронну адресу [email protected]. У разі необхідності ми можемо попросити від вас підтвердження вашої особи для того, щоб уникнути можливих спроб незаконного доступу до персональних даних (зокрема, можемо попросити надіслати копію (електронну копію) ідентифікаційного документу).

9. Чутливі персональні дані.

9.1. За загальним правилом Компанія не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

10. Сайти третіх осіб.

10.1. Для зручності користувачів, Веб-сайт може містити посилання на інші сайти, наприклад сайти наших партнерів або постачальників, на які поширюється інша політика конфіденційності. Ця Політика не застосовуватиметься до використання вами інших веб-сайтів. Ми не відповідаємо за вміст, пропоновані продукти чи послуги, дії чи методи конфіденційності та безпеки, які застосовуються на сайтах третіх осіб. Ми рекомендуємо ознайомлюватися з відповідними політиками конфіденційності на таких веб-сайтах, щоб зрозуміти, як ваша інформація може збиратися та використовуватися на цих сайтах.

11. Соціальні мережі

11.1. Наш веб-сайт включає та/або може містити посилання на соціальні мережі, такі як Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, Instagram або Linkedin («Соціальні мережі»). Ці Соціальні мережі можуть збирати інформацію про вашу IP-адресу, інформацію про сторінку, яку ви відвідуєте на нашому Веб-сайті, і можуть встановлювати файли cookie. Ваша взаємодія з цими Соціальними мережами регулюється їхніми власними політиками конфіденційності.

12. Передача даних до третіх країн.

12.1. Передача персональних даних іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, здійснюється лише за умови забезпечення відповідною державою належного захисту персональних даних у випадках, встановлених законом або міжнародним договором України.

12.2. Компанія може передавати персональні дані іноземним субʼєктам, за умови, що такі особи приймають на себе зобовʼязання щодо обробки персональних даних у відповідності до вимог законодавства про захист персональних даних, і за умови, що така передача узгоджується з метою обробки персональних даних.

12.3. Для того щоб отримати інформацію про те чи передавалися ваші персональні дані до третіх країн ви можете звернутися до нас шляхом надсилання листа на електронну адресу [email protected]. У разі необхідності ми можемо попросити від вас підтвердження вашої особи для того, щоб уникнути можливих спроб незаконного доступу до персональних даних.

13. Оновлення цієї Політики

13.1. Ми можемо час від часу оновлювати цю Політику конфіденційності, щоб відобразити зміни в наших практиках або юридичних зобов'язаннях. Ми радимо вам періодично переглядати цю Політику на наявність оновлень. Дата «Дата набрання чинності» у верхній частині цієї Політики вказує на дату її останнього оновлення.

14. Зв'язок з нами

14.1. Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики конфіденційності або обробки персональних даних, зв'яжіться з нами за адресою [email protected].