Згода-повідомлення про обробку персональних даних
Проставленням відмітки про ознайомлення зі Згодою-повідомленням про обробку персональних даних (надалі – Згода) на веб-сайті finance.ua, minfin.com.ua та в мобільному застосунку Multi, підтверджую, що я:
 • ознайомлений в повному обсязі та мені повністю зрозуміло зміст Згоди;
 • надаю добровільну, однозначну та безумовну згоду ТОВ «Трііум», афілійованим з ТОВ «Трііум» особам, третім особам, які мають договірні взаємовідносини з ТОВ «Трііум» та/або з афілійованими з ТОВ «Трііум» особами, як то фінансові установи, банки, страхові компанії, страхові агенти та кредитні посередники, оператори мобільного звʼязку, бюро кредитних історій та інші (надалі Володілець, Афілійовані особи, Треті особи) на обробку (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу, в тому числі транскордонну передачу (передачу іноземним субʼєктам)), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), в тому числі на отримання від будь-яких інших третіх осіб моїх персональних даних (в тому числі конфіденційних та біометричних даних), конкретний перелік яких визначено Політикою конфіденційності в залежності від послуг, які будуть мені надані Володільцем та/або Афілійованими особами та/або Третіми особами, а також в залежності від того, які правовідносини виникнуть та будуть існувати між мною Володільцем, та/або між мною та Афілійованими особами та/або між мною та Третіми особами;
 • ознайомлений, що мої персональні дані будуть та/або можуть оброблятися Володільцем та/або Афілійованими особами, в тому числі ТОВ «МУЛЬТІ – ІНШУРАНС» та ТОВ «ФАЙНЕНС.ЮА» та/або Третіми особами, з метою надання мені Володільцем та/або Афілійованими особами, в тому числі ТОВ «МУЛЬТІ – ІНШУРАНС» та ТОВ «ФАЙНЕНС.ЮА та/або Третіми особами інформаційних, фінансових, банківських, страхових та інших послуг, в тому числі для бухгалтерського та податкового обліку та звітності, для виконання вимог законодавства про фінансовий моніторинг, страхування, а також вимог банків, фінансових компаній та страхових компаній, для надсилання мені повідомлень, як повʼязаних з наданням послуг, так і інших повідомлень (зокрема, про нові послуги, нові умови послуг, про новини і т.і.);
 • ознайомлений в повному обсязі та мені повністю зрозуміло зміст Політики конфіденційності;
 • повідомлений Володільцем про те, що підставами для обробки моїх персональних даних будуть та/або можуть бути (одна, декілька або усі вказані нижче підстави):
 • надана мною Згода на обробку персональних даних;
 • укладення та виконання правочину, стороною якого є я або який укладено на мою користь чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на мою вимогу;
 • законний інтерес Володільця;
  виконання Володільцем та/або Афілійованими особами та/або Третіми особами обовʼязку, який передбачений законом (наприклад, здійснення належної перевірки клієнта під час проведення фінансового моніторингу, в тому числі проведення ідентифікації та верифікації).
 • ознайомлений та мені повністю зрозумілі мої права як особи, чиї персональні дані обробляються відповідно до цієї Згоди, та які наведено в Політиці конфіденційності.
За умови, що персональні дані особи надаються іншою особою, яка діє в інтересах такої особи (субʼєкта персональних даних), вона гарантує, що отримала згоду на передачу таких персональних даних. У такому разі претензії субʼєкта персональних даних щодо передачі його персональних даних ТОВ «Трііум», афілійованим з ТОВ «Трііум» особам, третім особам, які мають договірні взаємовідносини з ТОВ «Трііум» та/або з афілійованими з ТОВ «Трііум» особами, можуть бути предʼявлені виключно особі, яка ці дані передала.